Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chlumek

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chlumek, hasicí přístroje Chlumek, školení na hasicí přístroje Chlumek, prodej hasicích systémů Chlumek, prodej hasicích přístrojů Chlumek, hasiva a hasicí příslušenství Chlumek, Tepostop Chlumek, firestop Chlumek, hasicí systémy Chlumek, hasicí zařízení Chlumek, hasicí přístroje Chlumek, požární ochrana Chlumek, stabilní hasicí zařízení Chlumek, lokální stabilní hasicí zařízení Chlumek, automatický hasicí systém Chlumek, samočinný hasicí systém Chlumek, hasit CO2 Chlumek, hasit oxid uhličitý Chlumek, hasit s inergen Chlumek, čisté hasivo Chlumek, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chlumek, vodní hasící přístroj Chlumek, sněhový hasící přístroj Chlumek, pěnový hasící přístroj Chlumek, požární zabezpečení Chlumek, požární bezpečnost Chlumek, protipožární ochrana Chlumek, servisní organizace hasících přístrojů Chlumek, hasící syytémy serverovny Chlumek,hasící filter Chlumek, hasící přístroje pro cnc stroje Chlumek, hasící systémy pro autobusy Chlumek, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.