Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chlumec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chlumec, hasicí přístroje Chlumec, školení na hasicí přístroje Chlumec, prodej hasicích systémů Chlumec, prodej hasicích přístrojů Chlumec, hasiva a hasicí příslušenství Chlumec, Tepostop Chlumec, firestop Chlumec, hasicí systémy Chlumec, hasicí zařízení Chlumec, hasicí přístroje Chlumec, požární ochrana Chlumec, stabilní hasicí zařízení Chlumec, lokální stabilní hasicí zařízení Chlumec, automatický hasicí systém Chlumec, samočinný hasicí systém Chlumec, hasit CO2 Chlumec, hasit oxid uhličitý Chlumec, hasit s inergen Chlumec, čisté hasivo Chlumec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chlumec, vodní hasící přístroj Chlumec, sněhový hasící přístroj Chlumec, pěnový hasící přístroj Chlumec, požární zabezpečení Chlumec, požární bezpečnost Chlumec, protipožární ochrana Chlumec, servisní organizace hasících přístrojů Chlumec, hasící syytémy serverovny Chlumec,hasící filter Chlumec, hasící přístroje pro cnc stroje Chlumec, hasící systémy pro autobusy Chlumec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.