Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chlumčany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chlumčany, hasicí přístroje Chlumčany, školení na hasicí přístroje Chlumčany, prodej hasicích systémů Chlumčany, prodej hasicích přístrojů Chlumčany, hasiva a hasicí příslušenství Chlumčany, Tepostop Chlumčany, firestop Chlumčany, hasicí systémy Chlumčany, hasicí zařízení Chlumčany, hasicí přístroje Chlumčany, požární ochrana Chlumčany, stabilní hasicí zařízení Chlumčany, lokální stabilní hasicí zařízení Chlumčany, automatický hasicí systém Chlumčany, samočinný hasicí systém Chlumčany, hasit CO2 Chlumčany, hasit oxid uhličitý Chlumčany, hasit s inergen Chlumčany, čisté hasivo Chlumčany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chlumčany, vodní hasící přístroj Chlumčany, sněhový hasící přístroj Chlumčany, pěnový hasící přístroj Chlumčany, požární zabezpečení Chlumčany, požární bezpečnost Chlumčany, protipožární ochrana Chlumčany, servisní organizace hasících přístrojů Chlumčany, hasící syytémy serverovny Chlumčany,hasící filter Chlumčany, hasící přístroje pro cnc stroje Chlumčany, hasící systémy pro autobusy Chlumčany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.