Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chlumany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chlumany, hasicí přístroje Chlumany, školení na hasicí přístroje Chlumany, prodej hasicích systémů Chlumany, prodej hasicích přístrojů Chlumany, hasiva a hasicí příslušenství Chlumany, Tepostop Chlumany, firestop Chlumany, hasicí systémy Chlumany, hasicí zařízení Chlumany, hasicí přístroje Chlumany, požární ochrana Chlumany, stabilní hasicí zařízení Chlumany, lokální stabilní hasicí zařízení Chlumany, automatický hasicí systém Chlumany, samočinný hasicí systém Chlumany, hasit CO2 Chlumany, hasit oxid uhličitý Chlumany, hasit s inergen Chlumany, čisté hasivo Chlumany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chlumany, vodní hasící přístroj Chlumany, sněhový hasící přístroj Chlumany, pěnový hasící přístroj Chlumany, požární zabezpečení Chlumany, požární bezpečnost Chlumany, protipožární ochrana Chlumany, servisní organizace hasících přístrojů Chlumany, hasící syytémy serverovny Chlumany,hasící filter Chlumany, hasící přístroje pro cnc stroje Chlumany, hasící systémy pro autobusy Chlumany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.