Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chlum u Třeboně

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chlum u Třeboně, hasicí přístroje Chlum u Třeboně, školení na hasicí přístroje Chlum u Třeboně, prodej hasicích systémů Chlum u Třeboně, prodej hasicích přístrojů Chlum u Třeboně, hasiva a hasicí příslušenství Chlum u Třeboně, Tepostop Chlum u Třeboně, firestop Chlum u Třeboně, hasicí systémy Chlum u Třeboně, hasicí zařízení Chlum u Třeboně, hasicí přístroje Chlum u Třeboně, požární ochrana Chlum u Třeboně, stabilní hasicí zařízení Chlum u Třeboně, lokální stabilní hasicí zařízení Chlum u Třeboně, automatický hasicí systém Chlum u Třeboně, samočinný hasicí systém Chlum u Třeboně, hasit CO2 Chlum u Třeboně, hasit oxid uhličitý Chlum u Třeboně, hasit s inergen Chlum u Třeboně, čisté hasivo Chlum u Třeboně, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chlum u Třeboně, vodní hasící přístroj Chlum u Třeboně, sněhový hasící přístroj Chlum u Třeboně, pěnový hasící přístroj Chlum u Třeboně, požární zabezpečení Chlum u Třeboně, požární bezpečnost Chlum u Třeboně, protipožární ochrana Chlum u Třeboně, servisní organizace hasících přístrojů Chlum u Třeboně, hasící syytémy serverovny Chlum u Třeboně,hasící filter Chlum u Třeboně, hasící přístroje pro cnc stroje Chlum u Třeboně, hasící systémy pro autobusy Chlum u Třeboně, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.