Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chlum Svaté Maří

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chlum Svaté Maří, hasicí přístroje Chlum Svaté Maří, školení na hasicí přístroje Chlum Svaté Maří, prodej hasicích systémů Chlum Svaté Maří, prodej hasicích přístrojů Chlum Svaté Maří, hasiva a hasicí příslušenství Chlum Svaté Maří, Tepostop Chlum Svaté Maří, firestop Chlum Svaté Maří, hasicí systémy Chlum Svaté Maří, hasicí zařízení Chlum Svaté Maří, hasicí přístroje Chlum Svaté Maří, požární ochrana Chlum Svaté Maří, stabilní hasicí zařízení Chlum Svaté Maří, lokální stabilní hasicí zařízení Chlum Svaté Maří, automatický hasicí systém Chlum Svaté Maří, samočinný hasicí systém Chlum Svaté Maří, hasit CO2 Chlum Svaté Maří, hasit oxid uhličitý Chlum Svaté Maří, hasit s inergen Chlum Svaté Maří, čisté hasivo Chlum Svaté Maří, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chlum Svaté Maří, vodní hasící přístroj Chlum Svaté Maří, sněhový hasící přístroj Chlum Svaté Maří, pěnový hasící přístroj Chlum Svaté Maří, požární zabezpečení Chlum Svaté Maří, požární bezpečnost Chlum Svaté Maří, protipožární ochrana Chlum Svaté Maří, servisní organizace hasících přístrojů Chlum Svaté Maří, hasící syytémy serverovny Chlum Svaté Maří,hasící filter Chlum Svaté Maří, hasící přístroje pro cnc stroje Chlum Svaté Maří, hasící systémy pro autobusy Chlum Svaté Maří, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.