Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chlum-Korouhvice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chlum-Korouhvice, hasicí přístroje Chlum-Korouhvice, školení na hasicí přístroje Chlum-Korouhvice, prodej hasicích systémů Chlum-Korouhvice, prodej hasicích přístrojů Chlum-Korouhvice, hasiva a hasicí příslušenství Chlum-Korouhvice, Tepostop Chlum-Korouhvice, firestop Chlum-Korouhvice, hasicí systémy Chlum-Korouhvice, hasicí zařízení Chlum-Korouhvice, hasicí přístroje Chlum-Korouhvice, požární ochrana Chlum-Korouhvice, stabilní hasicí zařízení Chlum-Korouhvice, lokální stabilní hasicí zařízení Chlum-Korouhvice, automatický hasicí systém Chlum-Korouhvice, samočinný hasicí systém Chlum-Korouhvice, hasit CO2 Chlum-Korouhvice, hasit oxid uhličitý Chlum-Korouhvice, hasit s inergen Chlum-Korouhvice, čisté hasivo Chlum-Korouhvice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chlum-Korouhvice, vodní hasící přístroj Chlum-Korouhvice, sněhový hasící přístroj Chlum-Korouhvice, pěnový hasící přístroj Chlum-Korouhvice, požární zabezpečení Chlum-Korouhvice, požární bezpečnost Chlum-Korouhvice, protipožární ochrana Chlum-Korouhvice, servisní organizace hasících přístrojů Chlum-Korouhvice, hasící syytémy serverovny Chlum-Korouhvice,hasící filter Chlum-Korouhvice, hasící přístroje pro cnc stroje Chlum-Korouhvice, hasící systémy pro autobusy Chlum-Korouhvice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.