Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chlum

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chlum, hasicí přístroje Chlum, školení na hasicí přístroje Chlum, prodej hasicích systémů Chlum, prodej hasicích přístrojů Chlum, hasiva a hasicí příslušenství Chlum, Tepostop Chlum, firestop Chlum, hasicí systémy Chlum, hasicí zařízení Chlum, hasicí přístroje Chlum, požární ochrana Chlum, stabilní hasicí zařízení Chlum, lokální stabilní hasicí zařízení Chlum, automatický hasicí systém Chlum, samočinný hasicí systém Chlum, hasit CO2 Chlum, hasit oxid uhličitý Chlum, hasit s inergen Chlum, čisté hasivo Chlum, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chlum, vodní hasící přístroj Chlum, sněhový hasící přístroj Chlum, pěnový hasící přístroj Chlum, požární zabezpečení Chlum, požární bezpečnost Chlum, protipožární ochrana Chlum, servisní organizace hasících přístrojů Chlum, hasící syytémy serverovny Chlum,hasící filter Chlum, hasící přístroje pro cnc stroje Chlum, hasící systémy pro autobusy Chlum, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.