Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chlístovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chlístovice, hasicí přístroje Chlístovice, školení na hasicí přístroje Chlístovice, prodej hasicích systémů Chlístovice, prodej hasicích přístrojů Chlístovice, hasiva a hasicí příslušenství Chlístovice, Tepostop Chlístovice, firestop Chlístovice, hasicí systémy Chlístovice, hasicí zařízení Chlístovice, hasicí přístroje Chlístovice, požární ochrana Chlístovice, stabilní hasicí zařízení Chlístovice, lokální stabilní hasicí zařízení Chlístovice, automatický hasicí systém Chlístovice, samočinný hasicí systém Chlístovice, hasit CO2 Chlístovice, hasit oxid uhličitý Chlístovice, hasit s inergen Chlístovice, čisté hasivo Chlístovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chlístovice, vodní hasící přístroj Chlístovice, sněhový hasící přístroj Chlístovice, pěnový hasící přístroj Chlístovice, požární zabezpečení Chlístovice, požární bezpečnost Chlístovice, protipožární ochrana Chlístovice, servisní organizace hasících přístrojů Chlístovice, hasící syytémy serverovny Chlístovice,hasící filter Chlístovice, hasící přístroje pro cnc stroje Chlístovice, hasící systémy pro autobusy Chlístovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.