Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chlistov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chlistov, hasicí přístroje Chlistov, školení na hasicí přístroje Chlistov, prodej hasicích systémů Chlistov, prodej hasicích přístrojů Chlistov, hasiva a hasicí příslušenství Chlistov, Tepostop Chlistov, firestop Chlistov, hasicí systémy Chlistov, hasicí zařízení Chlistov, hasicí přístroje Chlistov, požární ochrana Chlistov, stabilní hasicí zařízení Chlistov, lokální stabilní hasicí zařízení Chlistov, automatický hasicí systém Chlistov, samočinný hasicí systém Chlistov, hasit CO2 Chlistov, hasit oxid uhličitý Chlistov, hasit s inergen Chlistov, čisté hasivo Chlistov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chlistov, vodní hasící přístroj Chlistov, sněhový hasící přístroj Chlistov, pěnový hasící přístroj Chlistov, požární zabezpečení Chlistov, požární bezpečnost Chlistov, protipožární ochrana Chlistov, servisní organizace hasících přístrojů Chlistov, hasící syytémy serverovny Chlistov,hasící filter Chlistov, hasící přístroje pro cnc stroje Chlistov, hasící systémy pro autobusy Chlistov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.