Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chleny

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chleny, hasicí přístroje Chleny, školení na hasicí přístroje Chleny, prodej hasicích systémů Chleny, prodej hasicích přístrojů Chleny, hasiva a hasicí příslušenství Chleny, Tepostop Chleny, firestop Chleny, hasicí systémy Chleny, hasicí zařízení Chleny, hasicí přístroje Chleny, požární ochrana Chleny, stabilní hasicí zařízení Chleny, lokální stabilní hasicí zařízení Chleny, automatický hasicí systém Chleny, samočinný hasicí systém Chleny, hasit CO2 Chleny, hasit oxid uhličitý Chleny, hasit s inergen Chleny, čisté hasivo Chleny, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chleny, vodní hasící přístroj Chleny, sněhový hasící přístroj Chleny, pěnový hasící přístroj Chleny, požární zabezpečení Chleny, požární bezpečnost Chleny, protipožární ochrana Chleny, servisní organizace hasících přístrojů Chleny, hasící syytémy serverovny Chleny,hasící filter Chleny, hasící přístroje pro cnc stroje Chleny, hasící systémy pro autobusy Chleny, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.