Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chleby

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chleby, hasicí přístroje Chleby, školení na hasicí přístroje Chleby, prodej hasicích systémů Chleby, prodej hasicích přístrojů Chleby, hasiva a hasicí příslušenství Chleby, Tepostop Chleby, firestop Chleby, hasicí systémy Chleby, hasicí zařízení Chleby, hasicí přístroje Chleby, požární ochrana Chleby, stabilní hasicí zařízení Chleby, lokální stabilní hasicí zařízení Chleby, automatický hasicí systém Chleby, samočinný hasicí systém Chleby, hasit CO2 Chleby, hasit oxid uhličitý Chleby, hasit s inergen Chleby, čisté hasivo Chleby, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chleby, vodní hasící přístroj Chleby, sněhový hasící přístroj Chleby, pěnový hasící přístroj Chleby, požární zabezpečení Chleby, požární bezpečnost Chleby, protipožární ochrana Chleby, servisní organizace hasících přístrojů Chleby, hasící syytémy serverovny Chleby,hasící filter Chleby, hasící přístroje pro cnc stroje Chleby, hasící systémy pro autobusy Chleby, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.