Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chlebičov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chlebičov, hasicí přístroje Chlebičov, školení na hasicí přístroje Chlebičov, prodej hasicích systémů Chlebičov, prodej hasicích přístrojů Chlebičov, hasiva a hasicí příslušenství Chlebičov, Tepostop Chlebičov, firestop Chlebičov, hasicí systémy Chlebičov, hasicí zařízení Chlebičov, hasicí přístroje Chlebičov, požární ochrana Chlebičov, stabilní hasicí zařízení Chlebičov, lokální stabilní hasicí zařízení Chlebičov, automatický hasicí systém Chlebičov, samočinný hasicí systém Chlebičov, hasit CO2 Chlebičov, hasit oxid uhličitý Chlebičov, hasit s inergen Chlebičov, čisté hasivo Chlebičov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chlebičov, vodní hasící přístroj Chlebičov, sněhový hasící přístroj Chlebičov, pěnový hasící přístroj Chlebičov, požární zabezpečení Chlebičov, požární bezpečnost Chlebičov, protipožární ochrana Chlebičov, servisní organizace hasících přístrojů Chlebičov, hasící syytémy serverovny Chlebičov,hasící filter Chlebičov, hasící přístroje pro cnc stroje Chlebičov, hasící systémy pro autobusy Chlebičov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.