Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cheznovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cheznovice, hasicí přístroje Cheznovice, školení na hasicí přístroje Cheznovice, prodej hasicích systémů Cheznovice, prodej hasicích přístrojů Cheznovice, hasiva a hasicí příslušenství Cheznovice, Tepostop Cheznovice, firestop Cheznovice, hasicí systémy Cheznovice, hasicí zařízení Cheznovice, hasicí přístroje Cheznovice, požární ochrana Cheznovice, stabilní hasicí zařízení Cheznovice, lokální stabilní hasicí zařízení Cheznovice, automatický hasicí systém Cheznovice, samočinný hasicí systém Cheznovice, hasit CO2 Cheznovice, hasit oxid uhličitý Cheznovice, hasit s inergen Cheznovice, čisté hasivo Cheznovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cheznovice, vodní hasící přístroj Cheznovice, sněhový hasící přístroj Cheznovice, pěnový hasící přístroj Cheznovice, požární zabezpečení Cheznovice, požární bezpečnost Cheznovice, protipožární ochrana Cheznovice, servisní organizace hasících přístrojů Cheznovice, hasící syytémy serverovny Cheznovice,hasící filter Cheznovice, hasící přístroje pro cnc stroje Cheznovice, hasící systémy pro autobusy Cheznovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.