Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chelčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chelčice, hasicí přístroje Chelčice, školení na hasicí přístroje Chelčice, prodej hasicích systémů Chelčice, prodej hasicích přístrojů Chelčice, hasiva a hasicí příslušenství Chelčice, Tepostop Chelčice, firestop Chelčice, hasicí systémy Chelčice, hasicí zařízení Chelčice, hasicí přístroje Chelčice, požární ochrana Chelčice, stabilní hasicí zařízení Chelčice, lokální stabilní hasicí zařízení Chelčice, automatický hasicí systém Chelčice, samočinný hasicí systém Chelčice, hasit CO2 Chelčice, hasit oxid uhličitý Chelčice, hasit s inergen Chelčice, čisté hasivo Chelčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chelčice, vodní hasící přístroj Chelčice, sněhový hasící přístroj Chelčice, pěnový hasící přístroj Chelčice, požární zabezpečení Chelčice, požární bezpečnost Chelčice, protipožární ochrana Chelčice, servisní organizace hasících přístrojů Chelčice, hasící syytémy serverovny Chelčice,hasící filter Chelčice, hasící přístroje pro cnc stroje Chelčice, hasící systémy pro autobusy Chelčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.