Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chbany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chbany, hasicí přístroje Chbany, školení na hasicí přístroje Chbany, prodej hasicích systémů Chbany, prodej hasicích přístrojů Chbany, hasiva a hasicí příslušenství Chbany, Tepostop Chbany, firestop Chbany, hasicí systémy Chbany, hasicí zařízení Chbany, hasicí přístroje Chbany, požární ochrana Chbany, stabilní hasicí zařízení Chbany, lokální stabilní hasicí zařízení Chbany, automatický hasicí systém Chbany, samočinný hasicí systém Chbany, hasit CO2 Chbany, hasit oxid uhličitý Chbany, hasit s inergen Chbany, čisté hasivo Chbany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chbany, vodní hasící přístroj Chbany, sněhový hasící přístroj Chbany, pěnový hasící přístroj Chbany, požární zabezpečení Chbany, požární bezpečnost Chbany, protipožární ochrana Chbany, servisní organizace hasících přístrojů Chbany, hasící syytémy serverovny Chbany,hasící filter Chbany, hasící přístroje pro cnc stroje Chbany, hasící systémy pro autobusy Chbany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.