Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Charváty

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Charváty, hasicí přístroje Charváty, školení na hasicí přístroje Charváty, prodej hasicích systémů Charváty, prodej hasicích přístrojů Charváty, hasiva a hasicí příslušenství Charváty, Tepostop Charváty, firestop Charváty, hasicí systémy Charváty, hasicí zařízení Charváty, hasicí přístroje Charváty, požární ochrana Charváty, stabilní hasicí zařízení Charváty, lokální stabilní hasicí zařízení Charváty, automatický hasicí systém Charváty, samočinný hasicí systém Charváty, hasit CO2 Charváty, hasit oxid uhličitý Charváty, hasit s inergen Charváty, čisté hasivo Charváty, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Charváty, vodní hasící přístroj Charváty, sněhový hasící přístroj Charváty, pěnový hasící přístroj Charváty, požární zabezpečení Charváty, požární bezpečnost Charváty, protipožární ochrana Charváty, servisní organizace hasících přístrojů Charváty, hasící syytémy serverovny Charváty,hasící filter Charváty, hasící přístroje pro cnc stroje Charváty, hasící systémy pro autobusy Charváty, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.