Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Charvatce

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Charvatce, hasicí přístroje Charvatce, školení na hasicí přístroje Charvatce, prodej hasicích systémů Charvatce, prodej hasicích přístrojů Charvatce, hasiva a hasicí příslušenství Charvatce, Tepostop Charvatce, firestop Charvatce, hasicí systémy Charvatce, hasicí zařízení Charvatce, hasicí přístroje Charvatce, požární ochrana Charvatce, stabilní hasicí zařízení Charvatce, lokální stabilní hasicí zařízení Charvatce, automatický hasicí systém Charvatce, samočinný hasicí systém Charvatce, hasit CO2 Charvatce, hasit oxid uhličitý Charvatce, hasit s inergen Charvatce, čisté hasivo Charvatce, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Charvatce, vodní hasící přístroj Charvatce, sněhový hasící přístroj Charvatce, pěnový hasící přístroj Charvatce, požární zabezpečení Charvatce, požární bezpečnost Charvatce, protipožární ochrana Charvatce, servisní organizace hasících přístrojů Charvatce, hasící syytémy serverovny Charvatce,hasící filter Charvatce, hasící přístroje pro cnc stroje Charvatce, hasící systémy pro autobusy Charvatce, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.