Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chářovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chářovice, hasicí přístroje Chářovice, školení na hasicí přístroje Chářovice, prodej hasicích systémů Chářovice, prodej hasicích přístrojů Chářovice, hasiva a hasicí příslušenství Chářovice, Tepostop Chářovice, firestop Chářovice, hasicí systémy Chářovice, hasicí zařízení Chářovice, hasicí přístroje Chářovice, požární ochrana Chářovice, stabilní hasicí zařízení Chářovice, lokální stabilní hasicí zařízení Chářovice, automatický hasicí systém Chářovice, samočinný hasicí systém Chářovice, hasit CO2 Chářovice, hasit oxid uhličitý Chářovice, hasit s inergen Chářovice, čisté hasivo Chářovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chářovice, vodní hasící přístroj Chářovice, sněhový hasící přístroj Chářovice, pěnový hasící přístroj Chářovice, požární zabezpečení Chářovice, požární bezpečnost Chářovice, protipožární ochrana Chářovice, servisní organizace hasících přístrojů Chářovice, hasící syytémy serverovny Chářovice,hasící filter Chářovice, hasící přístroje pro cnc stroje Chářovice, hasící systémy pro autobusy Chářovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.