Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chanovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chanovice, hasicí přístroje Chanovice, školení na hasicí přístroje Chanovice, prodej hasicích systémů Chanovice, prodej hasicích přístrojů Chanovice, hasiva a hasicí příslušenství Chanovice, Tepostop Chanovice, firestop Chanovice, hasicí systémy Chanovice, hasicí zařízení Chanovice, hasicí přístroje Chanovice, požární ochrana Chanovice, stabilní hasicí zařízení Chanovice, lokální stabilní hasicí zařízení Chanovice, automatický hasicí systém Chanovice, samočinný hasicí systém Chanovice, hasit CO2 Chanovice, hasit oxid uhličitý Chanovice, hasit s inergen Chanovice, čisté hasivo Chanovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chanovice, vodní hasící přístroj Chanovice, sněhový hasící přístroj Chanovice, pěnový hasící přístroj Chanovice, požární zabezpečení Chanovice, požární bezpečnost Chanovice, protipožární ochrana Chanovice, servisní organizace hasících přístrojů Chanovice, hasící syytémy serverovny Chanovice,hasící filter Chanovice, hasící přístroje pro cnc stroje Chanovice, hasící systémy pro autobusy Chanovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.