Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cetyně

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cetyně, hasicí přístroje Cetyně, školení na hasicí přístroje Cetyně, prodej hasicích systémů Cetyně, prodej hasicích přístrojů Cetyně, hasiva a hasicí příslušenství Cetyně, Tepostop Cetyně, firestop Cetyně, hasicí systémy Cetyně, hasicí zařízení Cetyně, hasicí přístroje Cetyně, požární ochrana Cetyně, stabilní hasicí zařízení Cetyně, lokální stabilní hasicí zařízení Cetyně, automatický hasicí systém Cetyně, samočinný hasicí systém Cetyně, hasit CO2 Cetyně, hasit oxid uhličitý Cetyně, hasit s inergen Cetyně, čisté hasivo Cetyně, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cetyně, vodní hasící přístroj Cetyně, sněhový hasící přístroj Cetyně, pěnový hasící přístroj Cetyně, požární zabezpečení Cetyně, požární bezpečnost Cetyně, protipožární ochrana Cetyně, servisní organizace hasících přístrojů Cetyně, hasící syytémy serverovny Cetyně,hasící filter Cetyně, hasící přístroje pro cnc stroje Cetyně, hasící systémy pro autobusy Cetyně, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.