Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cetkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cetkovice, hasicí přístroje Cetkovice, školení na hasicí přístroje Cetkovice, prodej hasicích systémů Cetkovice, prodej hasicích přístrojů Cetkovice, hasiva a hasicí příslušenství Cetkovice, Tepostop Cetkovice, firestop Cetkovice, hasicí systémy Cetkovice, hasicí zařízení Cetkovice, hasicí přístroje Cetkovice, požární ochrana Cetkovice, stabilní hasicí zařízení Cetkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Cetkovice, automatický hasicí systém Cetkovice, samočinný hasicí systém Cetkovice, hasit CO2 Cetkovice, hasit oxid uhličitý Cetkovice, hasit s inergen Cetkovice, čisté hasivo Cetkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cetkovice, vodní hasící přístroj Cetkovice, sněhový hasící přístroj Cetkovice, pěnový hasící přístroj Cetkovice, požární zabezpečení Cetkovice, požární bezpečnost Cetkovice, protipožární ochrana Cetkovice, servisní organizace hasících přístrojů Cetkovice, hasící syytémy serverovny Cetkovice,hasící filter Cetkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Cetkovice, hasící systémy pro autobusy Cetkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.