Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cetenov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cetenov, hasicí přístroje Cetenov, školení na hasicí přístroje Cetenov, prodej hasicích systémů Cetenov, prodej hasicích přístrojů Cetenov, hasiva a hasicí příslušenství Cetenov, Tepostop Cetenov, firestop Cetenov, hasicí systémy Cetenov, hasicí zařízení Cetenov, hasicí přístroje Cetenov, požární ochrana Cetenov, stabilní hasicí zařízení Cetenov, lokální stabilní hasicí zařízení Cetenov, automatický hasicí systém Cetenov, samočinný hasicí systém Cetenov, hasit CO2 Cetenov, hasit oxid uhličitý Cetenov, hasit s inergen Cetenov, čisté hasivo Cetenov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cetenov, vodní hasící přístroj Cetenov, sněhový hasící přístroj Cetenov, pěnový hasící přístroj Cetenov, požární zabezpečení Cetenov, požární bezpečnost Cetenov, protipožární ochrana Cetenov, servisní organizace hasících přístrojů Cetenov, hasící syytémy serverovny Cetenov,hasící filter Cetenov, hasící přístroje pro cnc stroje Cetenov, hasící systémy pro autobusy Cetenov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.