Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cetechovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cetechovice, hasicí přístroje Cetechovice, školení na hasicí přístroje Cetechovice, prodej hasicích systémů Cetechovice, prodej hasicích přístrojů Cetechovice, hasiva a hasicí příslušenství Cetechovice, Tepostop Cetechovice, firestop Cetechovice, hasicí systémy Cetechovice, hasicí zařízení Cetechovice, hasicí přístroje Cetechovice, požární ochrana Cetechovice, stabilní hasicí zařízení Cetechovice, lokální stabilní hasicí zařízení Cetechovice, automatický hasicí systém Cetechovice, samočinný hasicí systém Cetechovice, hasit CO2 Cetechovice, hasit oxid uhličitý Cetechovice, hasit s inergen Cetechovice, čisté hasivo Cetechovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cetechovice, vodní hasící přístroj Cetechovice, sněhový hasící přístroj Cetechovice, pěnový hasící přístroj Cetechovice, požární zabezpečení Cetechovice, požární bezpečnost Cetechovice, protipožární ochrana Cetechovice, servisní organizace hasících přístrojů Cetechovice, hasící syytémy serverovny Cetechovice,hasící filter Cetechovice, hasící přístroje pro cnc stroje Cetechovice, hasící systémy pro autobusy Cetechovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.