Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čestlice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čestlice, hasicí přístroje Čestlice, školení na hasicí přístroje Čestlice, prodej hasicích systémů Čestlice, prodej hasicích přístrojů Čestlice, hasiva a hasicí příslušenství Čestlice, Tepostop Čestlice, firestop Čestlice, hasicí systémy Čestlice, hasicí zařízení Čestlice, hasicí přístroje Čestlice, požární ochrana Čestlice, stabilní hasicí zařízení Čestlice, lokální stabilní hasicí zařízení Čestlice, automatický hasicí systém Čestlice, samočinný hasicí systém Čestlice, hasit CO2 Čestlice, hasit oxid uhličitý Čestlice, hasit s inergen Čestlice, čisté hasivo Čestlice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čestlice, vodní hasící přístroj Čestlice, sněhový hasící přístroj Čestlice, pěnový hasící přístroj Čestlice, požární zabezpečení Čestlice, požární bezpečnost Čestlice, protipožární ochrana Čestlice, servisní organizace hasících přístrojů Čestlice, hasící syytémy serverovny Čestlice,hasící filter Čestlice, hasící přístroje pro cnc stroje Čestlice, hasící systémy pro autobusy Čestlice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.