Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čestín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čestín, hasicí přístroje Čestín, školení na hasicí přístroje Čestín, prodej hasicích systémů Čestín, prodej hasicích přístrojů Čestín, hasiva a hasicí příslušenství Čestín, Tepostop Čestín, firestop Čestín, hasicí systémy Čestín, hasicí zařízení Čestín, hasicí přístroje Čestín, požární ochrana Čestín, stabilní hasicí zařízení Čestín, lokální stabilní hasicí zařízení Čestín, automatický hasicí systém Čestín, samočinný hasicí systém Čestín, hasit CO2 Čestín, hasit oxid uhličitý Čestín, hasit s inergen Čestín, čisté hasivo Čestín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čestín, vodní hasící přístroj Čestín, sněhový hasící přístroj Čestín, pěnový hasící přístroj Čestín, požární zabezpečení Čestín, požární bezpečnost Čestín, protipožární ochrana Čestín, servisní organizace hasících přístrojů Čestín, hasící syytémy serverovny Čestín,hasící filter Čestín, hasící přístroje pro cnc stroje Čestín, hasící systémy pro autobusy Čestín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.