Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čestice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čestice, hasicí přístroje Čestice, školení na hasicí přístroje Čestice, prodej hasicích systémů Čestice, prodej hasicích přístrojů Čestice, hasiva a hasicí příslušenství Čestice, Tepostop Čestice, firestop Čestice, hasicí systémy Čestice, hasicí zařízení Čestice, hasicí přístroje Čestice, požární ochrana Čestice, stabilní hasicí zařízení Čestice, lokální stabilní hasicí zařízení Čestice, automatický hasicí systém Čestice, samočinný hasicí systém Čestice, hasit CO2 Čestice, hasit oxid uhličitý Čestice, hasit s inergen Čestice, čisté hasivo Čestice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čestice, vodní hasící přístroj Čestice, sněhový hasící přístroj Čestice, pěnový hasící přístroj Čestice, požární zabezpečení Čestice, požární bezpečnost Čestice, protipožární ochrana Čestice, servisní organizace hasících přístrojů Čestice, hasící syytémy serverovny Čestice,hasící filter Čestice, hasící přístroje pro cnc stroje Čestice, hasící systémy pro autobusy Čestice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.