Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Český Těšín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Český Těšín, hasicí přístroje Český Těšín, školení na hasicí přístroje Český Těšín, prodej hasicích systémů Český Těšín, prodej hasicích přístrojů Český Těšín, hasiva a hasicí příslušenství Český Těšín, Tepostop Český Těšín, firestop Český Těšín, hasicí systémy Český Těšín, hasicí zařízení Český Těšín, hasicí přístroje Český Těšín, požární ochrana Český Těšín, stabilní hasicí zařízení Český Těšín, lokální stabilní hasicí zařízení Český Těšín, automatický hasicí systém Český Těšín, samočinný hasicí systém Český Těšín, hasit CO2 Český Těšín, hasit oxid uhličitý Český Těšín, hasit s inergen Český Těšín, čisté hasivo Český Těšín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Český Těšín, vodní hasící přístroj Český Těšín, sněhový hasící přístroj Český Těšín, pěnový hasící přístroj Český Těšín, požární zabezpečení Český Těšín, požární bezpečnost Český Těšín, protipožární ochrana Český Těšín, servisní organizace hasících přístrojů Český Těšín, hasící syytémy serverovny Český Těšín,hasící filter Český Těšín, hasící přístroje pro cnc stroje Český Těšín, hasící systémy pro autobusy Český Těšín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.