Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Český Šternberk

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Český Šternberk, hasicí přístroje Český Šternberk, školení na hasicí přístroje Český Šternberk, prodej hasicích systémů Český Šternberk, prodej hasicích přístrojů Český Šternberk, hasiva a hasicí příslušenství Český Šternberk, Tepostop Český Šternberk, firestop Český Šternberk, hasicí systémy Český Šternberk, hasicí zařízení Český Šternberk, hasicí přístroje Český Šternberk, požární ochrana Český Šternberk, stabilní hasicí zařízení Český Šternberk, lokální stabilní hasicí zařízení Český Šternberk, automatický hasicí systém Český Šternberk, samočinný hasicí systém Český Šternberk, hasit CO2 Český Šternberk, hasit oxid uhličitý Český Šternberk, hasit s inergen Český Šternberk, čisté hasivo Český Šternberk, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Český Šternberk, vodní hasící přístroj Český Šternberk, sněhový hasící přístroj Český Šternberk, pěnový hasící přístroj Český Šternberk, požární zabezpečení Český Šternberk, požární bezpečnost Český Šternberk, protipožární ochrana Český Šternberk, servisní organizace hasících přístrojů Český Šternberk, hasící syytémy serverovny Český Šternberk,hasící filter Český Šternberk, hasící přístroje pro cnc stroje Český Šternberk, hasící systémy pro autobusy Český Šternberk, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.