Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Český Rudolec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Český Rudolec, hasicí přístroje Český Rudolec, školení na hasicí přístroje Český Rudolec, prodej hasicích systémů Český Rudolec, prodej hasicích přístrojů Český Rudolec, hasiva a hasicí příslušenství Český Rudolec, Tepostop Český Rudolec, firestop Český Rudolec, hasicí systémy Český Rudolec, hasicí zařízení Český Rudolec, hasicí přístroje Český Rudolec, požární ochrana Český Rudolec, stabilní hasicí zařízení Český Rudolec, lokální stabilní hasicí zařízení Český Rudolec, automatický hasicí systém Český Rudolec, samočinný hasicí systém Český Rudolec, hasit CO2 Český Rudolec, hasit oxid uhličitý Český Rudolec, hasit s inergen Český Rudolec, čisté hasivo Český Rudolec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Český Rudolec, vodní hasící přístroj Český Rudolec, sněhový hasící přístroj Český Rudolec, pěnový hasící přístroj Český Rudolec, požární zabezpečení Český Rudolec, požární bezpečnost Český Rudolec, protipožární ochrana Český Rudolec, servisní organizace hasících přístrojů Český Rudolec, hasící syytémy serverovny Český Rudolec,hasící filter Český Rudolec, hasící přístroje pro cnc stroje Český Rudolec, hasící systémy pro autobusy Český Rudolec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.