Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Český Jiřetín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Český Jiřetín, hasicí přístroje Český Jiřetín, školení na hasicí přístroje Český Jiřetín, prodej hasicích systémů Český Jiřetín, prodej hasicích přístrojů Český Jiřetín, hasiva a hasicí příslušenství Český Jiřetín, Tepostop Český Jiřetín, firestop Český Jiřetín, hasicí systémy Český Jiřetín, hasicí zařízení Český Jiřetín, hasicí přístroje Český Jiřetín, požární ochrana Český Jiřetín, stabilní hasicí zařízení Český Jiřetín, lokální stabilní hasicí zařízení Český Jiřetín, automatický hasicí systém Český Jiřetín, samočinný hasicí systém Český Jiřetín, hasit CO2 Český Jiřetín, hasit oxid uhličitý Český Jiřetín, hasit s inergen Český Jiřetín, čisté hasivo Český Jiřetín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Český Jiřetín, vodní hasící přístroj Český Jiřetín, sněhový hasící přístroj Český Jiřetín, pěnový hasící přístroj Český Jiřetín, požární zabezpečení Český Jiřetín, požární bezpečnost Český Jiřetín, protipožární ochrana Český Jiřetín, servisní organizace hasících přístrojů Český Jiřetín, hasící syytémy serverovny Český Jiřetín,hasící filter Český Jiřetín, hasící přístroje pro cnc stroje Český Jiřetín, hasící systémy pro autobusy Český Jiřetín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.