Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Český Dub

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Český Dub, hasicí přístroje Český Dub, školení na hasicí přístroje Český Dub, prodej hasicích systémů Český Dub, prodej hasicích přístrojů Český Dub, hasiva a hasicí příslušenství Český Dub, Tepostop Český Dub, firestop Český Dub, hasicí systémy Český Dub, hasicí zařízení Český Dub, hasicí přístroje Český Dub, požární ochrana Český Dub, stabilní hasicí zařízení Český Dub, lokální stabilní hasicí zařízení Český Dub, automatický hasicí systém Český Dub, samočinný hasicí systém Český Dub, hasit CO2 Český Dub, hasit oxid uhličitý Český Dub, hasit s inergen Český Dub, čisté hasivo Český Dub, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Český Dub, vodní hasící přístroj Český Dub, sněhový hasící přístroj Český Dub, pěnový hasící přístroj Český Dub, požární zabezpečení Český Dub, požární bezpečnost Český Dub, protipožární ochrana Český Dub, servisní organizace hasících přístrojů Český Dub, hasící syytémy serverovny Český Dub,hasící filter Český Dub, hasící přístroje pro cnc stroje Český Dub, hasící systémy pro autobusy Český Dub, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.