Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Český Brod

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Český Brod, hasicí přístroje Český Brod, školení na hasicí přístroje Český Brod, prodej hasicích systémů Český Brod, prodej hasicích přístrojů Český Brod, hasiva a hasicí příslušenství Český Brod, Tepostop Český Brod, firestop Český Brod, hasicí systémy Český Brod, hasicí zařízení Český Brod, hasicí přístroje Český Brod, požární ochrana Český Brod, stabilní hasicí zařízení Český Brod, lokální stabilní hasicí zařízení Český Brod, automatický hasicí systém Český Brod, samočinný hasicí systém Český Brod, hasit CO2 Český Brod, hasit oxid uhličitý Český Brod, hasit s inergen Český Brod, čisté hasivo Český Brod, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Český Brod, vodní hasící přístroj Český Brod, sněhový hasící přístroj Český Brod, pěnový hasící přístroj Český Brod, požární zabezpečení Český Brod, požární bezpečnost Český Brod, protipožární ochrana Český Brod, servisní organizace hasících přístrojů Český Brod, hasící syytémy serverovny Český Brod,hasící filter Český Brod, hasící přístroje pro cnc stroje Český Brod, hasící systémy pro autobusy Český Brod, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.