Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro České Petrovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy České Petrovice, hasicí přístroje České Petrovice, školení na hasicí přístroje České Petrovice, prodej hasicích systémů České Petrovice, prodej hasicích přístrojů České Petrovice, hasiva a hasicí příslušenství České Petrovice, Tepostop České Petrovice, firestop České Petrovice, hasicí systémy České Petrovice, hasicí zařízení České Petrovice, hasicí přístroje České Petrovice, požární ochrana České Petrovice, stabilní hasicí zařízení České Petrovice, lokální stabilní hasicí zařízení České Petrovice, automatický hasicí systém České Petrovice, samočinný hasicí systém České Petrovice, hasit CO2 České Petrovice, hasit oxid uhličitý České Petrovice, hasit s inergen České Petrovice, čisté hasivo České Petrovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj České Petrovice, vodní hasící přístroj České Petrovice, sněhový hasící přístroj České Petrovice, pěnový hasící přístroj České Petrovice, požární zabezpečení České Petrovice, požární bezpečnost České Petrovice, protipožární ochrana České Petrovice, servisní organizace hasících přístrojů České Petrovice, hasící syytémy serverovny České Petrovice,hasící filter České Petrovice, hasící přístroje pro cnc stroje České Petrovice, hasící systémy pro autobusy České Petrovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.