Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro České Meziříčí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy České Meziříčí, hasicí přístroje České Meziříčí, školení na hasicí přístroje České Meziříčí, prodej hasicích systémů České Meziříčí, prodej hasicích přístrojů České Meziříčí, hasiva a hasicí příslušenství České Meziříčí, Tepostop České Meziříčí, firestop České Meziříčí, hasicí systémy České Meziříčí, hasicí zařízení České Meziříčí, hasicí přístroje České Meziříčí, požární ochrana České Meziříčí, stabilní hasicí zařízení České Meziříčí, lokální stabilní hasicí zařízení České Meziříčí, automatický hasicí systém České Meziříčí, samočinný hasicí systém České Meziříčí, hasit CO2 České Meziříčí, hasit oxid uhličitý České Meziříčí, hasit s inergen České Meziříčí, čisté hasivo České Meziříčí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj České Meziříčí, vodní hasící přístroj České Meziříčí, sněhový hasící přístroj České Meziříčí, pěnový hasící přístroj České Meziříčí, požární zabezpečení České Meziříčí, požární bezpečnost České Meziříčí, protipožární ochrana České Meziříčí, servisní organizace hasících přístrojů České Meziříčí, hasící syytémy serverovny České Meziříčí,hasící filter České Meziříčí, hasící přístroje pro cnc stroje České Meziříčí, hasící systémy pro autobusy České Meziříčí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.