Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro České Libchavy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy České Libchavy, hasicí přístroje České Libchavy, školení na hasicí přístroje České Libchavy, prodej hasicích systémů České Libchavy, prodej hasicích přístrojů České Libchavy, hasiva a hasicí příslušenství České Libchavy, Tepostop České Libchavy, firestop České Libchavy, hasicí systémy České Libchavy, hasicí zařízení České Libchavy, hasicí přístroje České Libchavy, požární ochrana České Libchavy, stabilní hasicí zařízení České Libchavy, lokální stabilní hasicí zařízení České Libchavy, automatický hasicí systém České Libchavy, samočinný hasicí systém České Libchavy, hasit CO2 České Libchavy, hasit oxid uhličitý České Libchavy, hasit s inergen České Libchavy, čisté hasivo České Libchavy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj České Libchavy, vodní hasící přístroj České Libchavy, sněhový hasící přístroj České Libchavy, pěnový hasící přístroj České Libchavy, požární zabezpečení České Libchavy, požární bezpečnost České Libchavy, protipožární ochrana České Libchavy, servisní organizace hasících přístrojů České Libchavy, hasící syytémy serverovny České Libchavy,hasící filter České Libchavy, hasící přístroje pro cnc stroje České Libchavy, hasící systémy pro autobusy České Libchavy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.