Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro České Lhotice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy České Lhotice, hasicí přístroje České Lhotice, školení na hasicí přístroje České Lhotice, prodej hasicích systémů České Lhotice, prodej hasicích přístrojů České Lhotice, hasiva a hasicí příslušenství České Lhotice, Tepostop České Lhotice, firestop České Lhotice, hasicí systémy České Lhotice, hasicí zařízení České Lhotice, hasicí přístroje České Lhotice, požární ochrana České Lhotice, stabilní hasicí zařízení České Lhotice, lokální stabilní hasicí zařízení České Lhotice, automatický hasicí systém České Lhotice, samočinný hasicí systém České Lhotice, hasit CO2 České Lhotice, hasit oxid uhličitý České Lhotice, hasit s inergen České Lhotice, čisté hasivo České Lhotice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj České Lhotice, vodní hasící přístroj České Lhotice, sněhový hasící přístroj České Lhotice, pěnový hasící přístroj České Lhotice, požární zabezpečení České Lhotice, požární bezpečnost České Lhotice, protipožární ochrana České Lhotice, servisní organizace hasících přístrojů České Lhotice, hasící syytémy serverovny České Lhotice,hasící filter České Lhotice, hasící přístroje pro cnc stroje České Lhotice, hasící systémy pro autobusy České Lhotice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.