Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro České Heřmanice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy České Heřmanice, hasicí přístroje České Heřmanice, školení na hasicí přístroje České Heřmanice, prodej hasicích systémů České Heřmanice, prodej hasicích přístrojů České Heřmanice, hasiva a hasicí příslušenství České Heřmanice, Tepostop České Heřmanice, firestop České Heřmanice, hasicí systémy České Heřmanice, hasicí zařízení České Heřmanice, hasicí přístroje České Heřmanice, požární ochrana České Heřmanice, stabilní hasicí zařízení České Heřmanice, lokální stabilní hasicí zařízení České Heřmanice, automatický hasicí systém České Heřmanice, samočinný hasicí systém České Heřmanice, hasit CO2 České Heřmanice, hasit oxid uhličitý České Heřmanice, hasit s inergen České Heřmanice, čisté hasivo České Heřmanice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj České Heřmanice, vodní hasící přístroj České Heřmanice, sněhový hasící přístroj České Heřmanice, pěnový hasící přístroj České Heřmanice, požární zabezpečení České Heřmanice, požární bezpečnost České Heřmanice, protipožární ochrana České Heřmanice, servisní organizace hasících přístrojů České Heřmanice, hasící syytémy serverovny České Heřmanice,hasící filter České Heřmanice, hasící přístroje pro cnc stroje České Heřmanice, hasící systémy pro autobusy České Heřmanice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.