Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Česká Ves

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Česká Ves, hasicí přístroje Česká Ves, školení na hasicí přístroje Česká Ves, prodej hasicích systémů Česká Ves, prodej hasicích přístrojů Česká Ves, hasiva a hasicí příslušenství Česká Ves, Tepostop Česká Ves, firestop Česká Ves, hasicí systémy Česká Ves, hasicí zařízení Česká Ves, hasicí přístroje Česká Ves, požární ochrana Česká Ves, stabilní hasicí zařízení Česká Ves, lokální stabilní hasicí zařízení Česká Ves, automatický hasicí systém Česká Ves, samočinný hasicí systém Česká Ves, hasit CO2 Česká Ves, hasit oxid uhličitý Česká Ves, hasit s inergen Česká Ves, čisté hasivo Česká Ves, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Česká Ves, vodní hasící přístroj Česká Ves, sněhový hasící přístroj Česká Ves, pěnový hasící přístroj Česká Ves, požární zabezpečení Česká Ves, požární bezpečnost Česká Ves, protipožární ochrana Česká Ves, servisní organizace hasících přístrojů Česká Ves, hasící syytémy serverovny Česká Ves,hasící filter Česká Ves, hasící přístroje pro cnc stroje Česká Ves, hasící systémy pro autobusy Česká Ves, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.