Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Česká Třebová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Česká Třebová, hasicí přístroje Česká Třebová, školení na hasicí přístroje Česká Třebová, prodej hasicích systémů Česká Třebová, prodej hasicích přístrojů Česká Třebová, hasiva a hasicí příslušenství Česká Třebová, Tepostop Česká Třebová, firestop Česká Třebová, hasicí systémy Česká Třebová, hasicí zařízení Česká Třebová, hasicí přístroje Česká Třebová, požární ochrana Česká Třebová, stabilní hasicí zařízení Česká Třebová, lokální stabilní hasicí zařízení Česká Třebová, automatický hasicí systém Česká Třebová, samočinný hasicí systém Česká Třebová, hasit CO2 Česká Třebová, hasit oxid uhličitý Česká Třebová, hasit s inergen Česká Třebová, čisté hasivo Česká Třebová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Česká Třebová, vodní hasící přístroj Česká Třebová, sněhový hasící přístroj Česká Třebová, pěnový hasící přístroj Česká Třebová, požární zabezpečení Česká Třebová, požární bezpečnost Česká Třebová, protipožární ochrana Česká Třebová, servisní organizace hasících přístrojů Česká Třebová, hasící syytémy serverovny Česká Třebová,hasící filter Česká Třebová, hasící přístroje pro cnc stroje Česká Třebová, hasící systémy pro autobusy Česká Třebová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.