Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Česká Skalice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Česká Skalice, hasicí přístroje Česká Skalice, školení na hasicí přístroje Česká Skalice, prodej hasicích systémů Česká Skalice, prodej hasicích přístrojů Česká Skalice, hasiva a hasicí příslušenství Česká Skalice, Tepostop Česká Skalice, firestop Česká Skalice, hasicí systémy Česká Skalice, hasicí zařízení Česká Skalice, hasicí přístroje Česká Skalice, požární ochrana Česká Skalice, stabilní hasicí zařízení Česká Skalice, lokální stabilní hasicí zařízení Česká Skalice, automatický hasicí systém Česká Skalice, samočinný hasicí systém Česká Skalice, hasit CO2 Česká Skalice, hasit oxid uhličitý Česká Skalice, hasit s inergen Česká Skalice, čisté hasivo Česká Skalice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Česká Skalice, vodní hasící přístroj Česká Skalice, sněhový hasící přístroj Česká Skalice, pěnový hasící přístroj Česká Skalice, požární zabezpečení Česká Skalice, požární bezpečnost Česká Skalice, protipožární ochrana Česká Skalice, servisní organizace hasících přístrojů Česká Skalice, hasící syytémy serverovny Česká Skalice,hasící filter Česká Skalice, hasící přístroje pro cnc stroje Česká Skalice, hasící systémy pro autobusy Česká Skalice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.