Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Česká Metuje

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Česká Metuje, hasicí přístroje Česká Metuje, školení na hasicí přístroje Česká Metuje, prodej hasicích systémů Česká Metuje, prodej hasicích přístrojů Česká Metuje, hasiva a hasicí příslušenství Česká Metuje, Tepostop Česká Metuje, firestop Česká Metuje, hasicí systémy Česká Metuje, hasicí zařízení Česká Metuje, hasicí přístroje Česká Metuje, požární ochrana Česká Metuje, stabilní hasicí zařízení Česká Metuje, lokální stabilní hasicí zařízení Česká Metuje, automatický hasicí systém Česká Metuje, samočinný hasicí systém Česká Metuje, hasit CO2 Česká Metuje, hasit oxid uhličitý Česká Metuje, hasit s inergen Česká Metuje, čisté hasivo Česká Metuje, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Česká Metuje, vodní hasící přístroj Česká Metuje, sněhový hasící přístroj Česká Metuje, pěnový hasící přístroj Česká Metuje, požární zabezpečení Česká Metuje, požární bezpečnost Česká Metuje, protipožární ochrana Česká Metuje, servisní organizace hasících přístrojů Česká Metuje, hasící syytémy serverovny Česká Metuje,hasící filter Česká Metuje, hasící přístroje pro cnc stroje Česká Metuje, hasící systémy pro autobusy Česká Metuje, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.