Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Česká Kubice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Česká Kubice, hasicí přístroje Česká Kubice, školení na hasicí přístroje Česká Kubice, prodej hasicích systémů Česká Kubice, prodej hasicích přístrojů Česká Kubice, hasiva a hasicí příslušenství Česká Kubice, Tepostop Česká Kubice, firestop Česká Kubice, hasicí systémy Česká Kubice, hasicí zařízení Česká Kubice, hasicí přístroje Česká Kubice, požární ochrana Česká Kubice, stabilní hasicí zařízení Česká Kubice, lokální stabilní hasicí zařízení Česká Kubice, automatický hasicí systém Česká Kubice, samočinný hasicí systém Česká Kubice, hasit CO2 Česká Kubice, hasit oxid uhličitý Česká Kubice, hasit s inergen Česká Kubice, čisté hasivo Česká Kubice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Česká Kubice, vodní hasící přístroj Česká Kubice, sněhový hasící přístroj Česká Kubice, pěnový hasící přístroj Česká Kubice, požární zabezpečení Česká Kubice, požární bezpečnost Česká Kubice, protipožární ochrana Česká Kubice, servisní organizace hasících přístrojů Česká Kubice, hasící syytémy serverovny Česká Kubice,hasící filter Česká Kubice, hasící přístroje pro cnc stroje Česká Kubice, hasící systémy pro autobusy Česká Kubice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.