Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Česká Kamenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Česká Kamenice, hasicí přístroje Česká Kamenice, školení na hasicí přístroje Česká Kamenice, prodej hasicích systémů Česká Kamenice, prodej hasicích přístrojů Česká Kamenice, hasiva a hasicí příslušenství Česká Kamenice, Tepostop Česká Kamenice, firestop Česká Kamenice, hasicí systémy Česká Kamenice, hasicí zařízení Česká Kamenice, hasicí přístroje Česká Kamenice, požární ochrana Česká Kamenice, stabilní hasicí zařízení Česká Kamenice, lokální stabilní hasicí zařízení Česká Kamenice, automatický hasicí systém Česká Kamenice, samočinný hasicí systém Česká Kamenice, hasit CO2 Česká Kamenice, hasit oxid uhličitý Česká Kamenice, hasit s inergen Česká Kamenice, čisté hasivo Česká Kamenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Česká Kamenice, vodní hasící přístroj Česká Kamenice, sněhový hasící přístroj Česká Kamenice, pěnový hasící přístroj Česká Kamenice, požární zabezpečení Česká Kamenice, požární bezpečnost Česká Kamenice, protipožární ochrana Česká Kamenice, servisní organizace hasících přístrojů Česká Kamenice, hasící syytémy serverovny Česká Kamenice,hasící filter Česká Kamenice, hasící přístroje pro cnc stroje Česká Kamenice, hasící systémy pro autobusy Česká Kamenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.