Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Česká Čermná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Česká Čermná, hasicí přístroje Česká Čermná, školení na hasicí přístroje Česká Čermná, prodej hasicích systémů Česká Čermná, prodej hasicích přístrojů Česká Čermná, hasiva a hasicí příslušenství Česká Čermná, Tepostop Česká Čermná, firestop Česká Čermná, hasicí systémy Česká Čermná, hasicí zařízení Česká Čermná, hasicí přístroje Česká Čermná, požární ochrana Česká Čermná, stabilní hasicí zařízení Česká Čermná, lokální stabilní hasicí zařízení Česká Čermná, automatický hasicí systém Česká Čermná, samočinný hasicí systém Česká Čermná, hasit CO2 Česká Čermná, hasit oxid uhličitý Česká Čermná, hasit s inergen Česká Čermná, čisté hasivo Česká Čermná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Česká Čermná, vodní hasící přístroj Česká Čermná, sněhový hasící přístroj Česká Čermná, pěnový hasící přístroj Česká Čermná, požární zabezpečení Česká Čermná, požární bezpečnost Česká Čermná, protipožární ochrana Česká Čermná, servisní organizace hasících přístrojů Česká Čermná, hasící syytémy serverovny Česká Čermná,hasící filter Česká Čermná, hasící přístroje pro cnc stroje Česká Čermná, hasící systémy pro autobusy Česká Čermná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.