Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Česká Bříza

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Česká Bříza, hasicí přístroje Česká Bříza, školení na hasicí přístroje Česká Bříza, prodej hasicích systémů Česká Bříza, prodej hasicích přístrojů Česká Bříza, hasiva a hasicí příslušenství Česká Bříza, Tepostop Česká Bříza, firestop Česká Bříza, hasicí systémy Česká Bříza, hasicí zařízení Česká Bříza, hasicí přístroje Česká Bříza, požární ochrana Česká Bříza, stabilní hasicí zařízení Česká Bříza, lokální stabilní hasicí zařízení Česká Bříza, automatický hasicí systém Česká Bříza, samočinný hasicí systém Česká Bříza, hasit CO2 Česká Bříza, hasit oxid uhličitý Česká Bříza, hasit s inergen Česká Bříza, čisté hasivo Česká Bříza, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Česká Bříza, vodní hasící přístroj Česká Bříza, sněhový hasící přístroj Česká Bříza, pěnový hasící přístroj Česká Bříza, požární zabezpečení Česká Bříza, požární bezpečnost Česká Bříza, protipožární ochrana Česká Bříza, servisní organizace hasících přístrojů Česká Bříza, hasící syytémy serverovny Česká Bříza,hasící filter Česká Bříza, hasící přístroje pro cnc stroje Česká Bříza, hasící systémy pro autobusy Česká Bříza, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.