Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Česká Bělá

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Česká Bělá, hasicí přístroje Česká Bělá, školení na hasicí přístroje Česká Bělá, prodej hasicích systémů Česká Bělá, prodej hasicích přístrojů Česká Bělá, hasiva a hasicí příslušenství Česká Bělá, Tepostop Česká Bělá, firestop Česká Bělá, hasicí systémy Česká Bělá, hasicí zařízení Česká Bělá, hasicí přístroje Česká Bělá, požární ochrana Česká Bělá, stabilní hasicí zařízení Česká Bělá, lokální stabilní hasicí zařízení Česká Bělá, automatický hasicí systém Česká Bělá, samočinný hasicí systém Česká Bělá, hasit CO2 Česká Bělá, hasit oxid uhličitý Česká Bělá, hasit s inergen Česká Bělá, čisté hasivo Česká Bělá, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Česká Bělá, vodní hasící přístroj Česká Bělá, sněhový hasící přístroj Česká Bělá, pěnový hasící přístroj Česká Bělá, požární zabezpečení Česká Bělá, požární bezpečnost Česká Bělá, protipožární ochrana Česká Bělá, servisní organizace hasících přístrojů Česká Bělá, hasící syytémy serverovny Česká Bělá,hasící filter Česká Bělá, hasící přístroje pro cnc stroje Česká Bělá, hasící systémy pro autobusy Česká Bělá, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.