Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Česká

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Česká, hasicí přístroje Česká, školení na hasicí přístroje Česká, prodej hasicích systémů Česká, prodej hasicích přístrojů Česká, hasiva a hasicí příslušenství Česká, Tepostop Česká, firestop Česká, hasicí systémy Česká, hasicí zařízení Česká, hasicí přístroje Česká, požární ochrana Česká, stabilní hasicí zařízení Česká, lokální stabilní hasicí zařízení Česká, automatický hasicí systém Česká, samočinný hasicí systém Česká, hasit CO2 Česká, hasit oxid uhličitý Česká, hasit s inergen Česká, čisté hasivo Česká, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Česká, vodní hasící přístroj Česká, sněhový hasící přístroj Česká, pěnový hasící přístroj Česká, požární zabezpečení Česká, požární bezpečnost Česká, protipožární ochrana Česká, servisní organizace hasících přístrojů Česká, hasící syytémy serverovny Česká,hasící filter Česká, hasící přístroje pro cnc stroje Česká, hasící systémy pro autobusy Česká, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.