Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Červený Újezd

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Červený Újezd, hasicí přístroje Červený Újezd, školení na hasicí přístroje Červený Újezd, prodej hasicích systémů Červený Újezd, prodej hasicích přístrojů Červený Újezd, hasiva a hasicí příslušenství Červený Újezd, Tepostop Červený Újezd, firestop Červený Újezd, hasicí systémy Červený Újezd, hasicí zařízení Červený Újezd, hasicí přístroje Červený Újezd, požární ochrana Červený Újezd, stabilní hasicí zařízení Červený Újezd, lokální stabilní hasicí zařízení Červený Újezd, automatický hasicí systém Červený Újezd, samočinný hasicí systém Červený Újezd, hasit CO2 Červený Újezd, hasit oxid uhličitý Červený Újezd, hasit s inergen Červený Újezd, čisté hasivo Červený Újezd, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Červený Újezd, vodní hasící přístroj Červený Újezd, sněhový hasící přístroj Červený Újezd, pěnový hasící přístroj Červený Újezd, požární zabezpečení Červený Újezd, požární bezpečnost Červený Újezd, protipožární ochrana Červený Újezd, servisní organizace hasících přístrojů Červený Újezd, hasící syytémy serverovny Červený Újezd,hasící filter Červený Újezd, hasící přístroje pro cnc stroje Červený Újezd, hasící systémy pro autobusy Červený Újezd, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.