Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Červený Kostelec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Červený Kostelec, hasicí přístroje Červený Kostelec, školení na hasicí přístroje Červený Kostelec, prodej hasicích systémů Červený Kostelec, prodej hasicích přístrojů Červený Kostelec, hasiva a hasicí příslušenství Červený Kostelec, Tepostop Červený Kostelec, firestop Červený Kostelec, hasicí systémy Červený Kostelec, hasicí zařízení Červený Kostelec, hasicí přístroje Červený Kostelec, požární ochrana Červený Kostelec, stabilní hasicí zařízení Červený Kostelec, lokální stabilní hasicí zařízení Červený Kostelec, automatický hasicí systém Červený Kostelec, samočinný hasicí systém Červený Kostelec, hasit CO2 Červený Kostelec, hasit oxid uhličitý Červený Kostelec, hasit s inergen Červený Kostelec, čisté hasivo Červený Kostelec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Červený Kostelec, vodní hasící přístroj Červený Kostelec, sněhový hasící přístroj Červený Kostelec, pěnový hasící přístroj Červený Kostelec, požární zabezpečení Červený Kostelec, požární bezpečnost Červený Kostelec, protipožární ochrana Červený Kostelec, servisní organizace hasících přístrojů Červený Kostelec, hasící syytémy serverovny Červený Kostelec,hasící filter Červený Kostelec, hasící přístroje pro cnc stroje Červený Kostelec, hasící systémy pro autobusy Červený Kostelec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.